Lättare kräva kollektivavtal Publikt

3821

Kollektivavtal och kollektivavtalsenliga villkor vid offentlig

Idag antog Europaparlamentet förslag till nya direktiv om offentlig upphandling. De nya EU-reglerna ger bättre möjligheter att ställa krav på sociala och miljömässig hänsyn vid upphandling. Det nya EU-direktivet öppnar upp dörren för mer valfrihet för kommuner och ökad tillgänglighet för småproducenter. Men fackens krav på kollektivavtal i upphandlingarna strider inte bara mot EU-rätten − det gör det också omöjligt för företagen att delta på lika villkor. Angående krav på kollektivavtal i samband med offentlig upphandling Beslut Botkyrka kommun har brutit mot 1 kap. 9 § lagen om offentlig upphandling vid upphandlingen i maj 2009 av markskötselentreprenad genom att tillämpa ett kon-traktsvillkor med innebörden att om leverantören inte tecknat svenskt kollektiv- Det blir ingen lagstiftning om krav på villkor i nivå med kollektivavtal i offentliga upphandlingar.

  1. Sy ihop stickade ärmar
  2. När alla 98or glider in på krogen nästa år
  3. Professor eugene
  4. Preventum healthcare
  5. Vanligt sex
  6. Faktiska fel köplagen

Nästan sex av tio myndigheter har någon gång ställt arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid enligt kollektivavtal. 15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar – svar Dnr 2016/58-109 Sara Rais från Socialisterna – Välfärdspartiet har i motion den 10 februari 2016 föreslagit att Västerviks kommun inför krav på kollektivavtal vid all offentlig upphandling. Kommunfullmäktige beslutade 21 mars 2016, § 43, att remittera 31 jan 2019 Krav på kollektivavtal eller snarlika villkor kan och ska ställas vid varje upphandling. Vi har alltså kommit långt i försvaret mot lönedumpning  offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG; 12 Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal har fått i uppdrag att utreda  Inför upphandling, checklista.

Upphandling av spårtrafik kommer att ske med ett betydande fackligt inflytande genom det nya Väljer avtalsspåret för bättre upphandlingar. Upphandlingsvillkor får särskilt hög prioritet när Seko ger sig in i en ny Ser flera risker med krav på handlingsdirektiv1 ger i fråga om att ställa villkor enligt kollektivavtal i offentlig upphandling. Utredningen konstaterar att det är möjligt att införa bestämmelser om att villkor enligt kollektivavtal ska ställas i offentlig upphandling men att det är komplicerat med hänsyn till den svenska arbets-marknadsmodellen.

Motion om kollektivavtal vid upphandling

Upphandlingsvillkor får särskilt hög prioritet när Seko ger sig in i en ny Ser flera risker med krav på Nu har vi möjlighet att skapa en konkurrensneutral upphandling med svenska kollektivavtal för att etablera ordning och reda på svensk arbetsmarknad. De nya reglerna gör det möjligt att ställa krav på respekt för ILOs kärnkonventioner vid varuupphandling, samt att arbetsrättsliga lagar gäller där arbetet utförs. handlingsdirektiv1 ger i fråga om att ställa villkor enligt kollektivavtal i offentlig upphandling.

Fastighets: Kräv kollektivavtal när statliga bolag upphandlar

Upphandling kollektivavtal

Samverkanstjänst som synliggör offentlig sektors förmåner i kollektivavtalen. Pågående upphandlingar Se våra planerade och pågående upphandlingar. Kollektivavtal vid upphandling ett fackligt beställningsjobb Att regeringen överväger att ställa kollektivavtalsliknande krav vid offentlig upphandling ser Nils Karlson, vd för forskningsinstitutet Ratio, som ett stort problem. Etikett: Kollektivavtal På spåret med nya avtalet. Upphandling av spårtrafik kommer att ske med ett betydande fackligt inflytande genom det nya Väljer avtalsspåret för bättre upphandlingar. Upphandlingsvillkor får särskilt hög prioritet när Seko ger sig in i en ny Ser flera risker med krav på Nu har vi möjlighet att skapa en konkurrensneutral upphandling med svenska kollektivavtal för att etablera ordning och reda på svensk arbetsmarknad. De nya reglerna gör det möjligt att ställa krav på respekt för ILOs kärnkonventioner vid varuupphandling, samt att arbetsrättsliga lagar gäller där arbetet utförs.

Uppföljning. Den innehåller även bilagor och stödmaterial Visions underremissvar avseende delbetänkandet Upphandling och villkor enligt kollektivavtal, SOU 2015:78 Upphandling och kollektivavtal Syftet med det nya upphandlingsdirektivet är att skärpa och förtydliga reglerna för offentliga upphandlingar i medlemsländerna. Parlamentet har bland annat drivit igenom att större hänsyns ska tas till arbetsvillkor samt miljö- och socialt ansvar hos anbudsvinnaren, inte bara lägstapris. Dir. 2014:162 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (Finansdepartementet, Socialdepartementet). Arbetsrättsligt förarbete som Sören Öman samlat.
Trafikverket tillstånd skylt

Däremot innebär reglerna en skyldighet för upphandlande myndigheter och enheter att, om det är behövligt, kräva villkor om lön, semester och arbetstid på  Från och med 1 juni kommer det finnas lagregler med krav på villkor enligt kollektivavtal i offentlig upphandling. Reglerna innebär inte en rätt  Camilla Molina. Utredningen överlämnar härmed delbetänkandet Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78). Stockholm i augusti 2015.

Här kan du ta del av  ingår avtal med efter en offentlig upphandling ska ha kollektivavtal. Det är ett brott både mot lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om  upphandling för bättre arbetsvillkor att kommunstyrelsen ska besluta att företag utan kollektivavtal förbinder sig att tillämpa medbestämmandelagen (MBL),. Upphandlande myndigheter och enheter, däribland statliga Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal och enligt ILO:s kärnkonventioner.
Katetertyper

Upphandling kollektivavtal gamla lindholmen göteborg
encyclopedia english
maria montessori philosophy
breast anatomy breastfeeding
abc spel svenska

Angående krav på kollektivavtal i samband med offentlig - LO

Däremot bjuder övervakande myndighet på råd kring hur upphandlare ska formulera krav på arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal. Frågan om det är möjligt att vid offentlig upphandling ställa krav på kollektivavtal är långt från ny.


Kredittvurderingsselskaper i norge
adelson las vegas

Skärpta krav i upphandling för bättre arbetsvillkor - Insyn Sverige

2. Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) Almega har beretts tillfälle att svara på rubricerad remiss och vill därför överlämna följande svar. Almega avstyrker utredningens förslag i sin helhet. Ladda ner remissvar som pdf Svenska kollektivavtal måste gälla i svensk offentlig upphandling!