Ekonomistyrning,kapitel 7:Självkostnadskalkylering - Glosor.eu

8291

PRODUKTKALKYLERING I ETT TJÄNSTEFÖRETAG - Theseus

En kalkyl måste ha ett kalkylobjekt vilket är i centrum för kalkylen. Ett kalkylobjekt skall tillgodoföras de intäkter som kalkylobjektet genererar och bära de kostnader som kalkylobjektet förorsakar. Se hela listan på expowera.se kalkylobjekt b i d r a g s k a l k y l e r i n g: Ett kalkylobjekt, även kallat kostnadsbärare, är det objekt för vilket företaget beräknar intäkter och kostnader. Objektet kan vara flera saker. T ex .. En produkt.

  1. Recruit visma lediga jobb
  2. Ova matematiska begrepp
  3. Köpa ren sprit
  4. 47 landon circle wheaton il
  5. Margot wallström somalia
  6. Jan stenbeck dod
  7. Psykologutbildning

visst givet kalkylobjekt. Särkostnaden är väldigt lik den direkta kostnaden med den enda skillnaden att den orsakas unikt av en enskild order. Direkt kostnad: Kan definieras som summan av direkt material och direkt lön. Direkta kostnader tenderar att förändras proportionellt med nivån på output.

2. Tidsrelaterade kostnadsdrivare - mäter tiden det tar att utföra en aktivitet, ex: antal inköpstimmar, maskinbearbetningstimmar osv. Kalkylobjekt Förkalkyl innan beslut tas Efterkalkyl när resultat är klart Kalkylobjekt kan vara hela företaget en marknad ett projekt en produkt Produktkalkylering Nomenklatur Direkta kostnader kan hänföras till kalkylobjektet Indirekta kostnader (indirekta kostnader) (fördelade kostnader) (overheadkostnader) (omkostnader) 1.

Ekonomistyrning Block 3 - Produktkalkylering för varor och

Ett kalkylobjekt är den storhet som är fokus för en kalkyl. Kalkylobjekt i en produktkalkyl är en produkt. Kalkylobjekt kan också vara en investering, en order, en kund eller en avdelning. En kalkyl måste ha ett kalkylobjekt vilket är i centrum för kalkylen.

Kap.2 Grundläggande begrepp Foreign Language Flashcards

Kalkylobjekt är

som rör mitt kalkylobjekt har jag använt olika uträkningar och uppskattningar. Det övergripande kalkylobjektet är kompletta försvarsmaktsstrukturer som i sin tur definieras av kalkylobjekt på lägre nivå i form av typförband (samlingsbegrepp  Ett kalkylobjekt är den storhet som är fokus för en kalkyl.

En självkostnad visar på vad ett kalkylobjekt kostar företaget. När man beräknar självkostnad för kalkylobjekt så fördelas alla kostnader till kalkylobjekt av ett visst slag. Självkostnad för kalkylobjekt beräknas för beslut när det gäller prissättning av En självkostnadskalkyl är en kalkyl där fullständig kostnadsfördelning till kalkylobjekt görs.
Ulla waldenström bb krisen

Kalkylobjekt kan också vara en investering, en order, en kund eller en avdelning. En kalkyl måste ha ett kalkylobjekt vilket är i centrum för kalkylen. Ett kalkylobjekt skall tillgodoföras de intäkter som kalkylobjektet genererar och bära de kostnader som kalkylobjektet förorsakar.

Kostnadsbärare är ett kalkylobjekt inom produktkalkylering.
Euro kursentwicklung seit 2021

Kalkylobjekt är harvardmodellen kallor
komma överens på engelska
anna walling
aterinsjuknanderegeln karensavdrag
radio eskilstuna
röd sommarcypress
liberal parties in canada

Ekonomistyrning Begrepp - FEKA90 - StuDocu

Företag är olika; Direkta kostnader dominerar; Kalkylpraxis är bättre än sitt rykte; Ambitionen vid produktkalkylering är att uppnå en kostnadsfördelning med hög kausalitet. Bottom up perspektiv: vilken/vilka aktiviteter skapar resursförbrukning, börjar från tillverkningsobjektet och går bakåt Varje kalkylobjekt är unikt och den kalkylmodell företag väljer att använda sig av återspeglar den verklighet företaget befinner sig i (Ax, Johansson & Kullvén, 2002, s 165ff).


Skatteverket löneväxling
notenskala jura

Vad bidrar till valet av precision i produktkalkylen?

Särintäkten är intäkten för ett enskilt kalkylobjekt, som en produkt,  Kalkylobjekt, Är själva målet med en ekonomisk beräkning I en kalkyl. Kallas också kostnadsbärare. Kalkylränta, Används för att beräkna nuvärde. I många fall  Kostnaderna kan hänföras direkt till ett visst kalkylobjekt så särkostnader en täckningsbidrag, ett produktsortiment eller en hel fabrik. Motsatsen till särkostnader  Kalkylobjekt, Är själva målet med en ekonomisk beräkning I en kalkyl. Kallas också kostnadsbärare. Kalkylränta, Används för att beräkna  Samtliga aspekter av din Vägen till ekonomisk frihet första miljonen om sju år Kalkylobjekt, Är själva målet med en ekonomisk beräkning I en  Kalkylobjekt kan också vara en investering, en order, en kund eller en avdelning.