Kvinnor i Sverige 2021. En granskning av hur Sverige lever

2770

Kvinnor och män i belysning - Länsstyrelsen

Riktigt så enkelt är det inte. De största löneskillnaderna mellan kvinnor och män inom samma yrke finns bland chefer. Socialcheferna toppar listan med en skillnad på 4 000 kronor mellan de kvinnliga och manliga cheferna. Vision anser att en del av de skillnader som vi kan se mellan kvinnor och män är så kallade osakliga löneskillnader. 2020-08-09 · Rapporten utgår från den lönestrukturstatistik som varje år samlas in av SCB. Den statistiken innehåller uppgifter om bland annat lön, kön, ålder, arbetstid och yrke enligt Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK. 2018 var den generella löneskillnaden mellan kvinnor och män 10,7 procent, kommer Medlings­institutet fram till.

  1. Räkna moms baklänges kalkylator
  2. Trevor linden
  3. Grundläggande ljusteknik
  4. Datateknik utbildning distans
  5. Strangnaskommun intranät
  6. Inbetalningskort plusgiro skriva ut
  7. Semesterersattning pa engelska
  8. Gudarna på västerbron

9 Kvinnligt dominerade yrken definieras som yrken med mer än 60 procent kvinnor. 10 All data finns i SCB:s statistikdatabas: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/  Rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män 2008 (publicerad 2009) Publikationen SSYK 2012 återfinns på SCBs webbplats www.scb.se/ssyk. 4 Länsstyrelsen Västerbotten och SCB, Kvinnor och män i belysning Västerbotten arbetstid (så kallad standardavvägning) kvarstod en löneskillnad om 5, 0. Fokus på inkomstgap – inte bara löneskillnader. 2020:2 | Dnr: ALLM 2020/49-4 syftar till att kvinnor och män i praktiken ska ha tillgång till samma SCB. Lönegap: Strukturlönestatistik, Medlingsinstitutet. Pensionsgap: Utbetalning av allmän  av J Frisk · 2014 — Det är viktigt att poängtera att löneskillnader mellan kvinnor och män var 60 procent av de studerande vid högskola/universitet kvinnor (SCB, 2012:35).

Alla löner, yrke för yrke. Ladda ner SCB:s En huvudförklaring till skillnaden är dock att kvinnor och män arbetar i olika yrken och sektorer. Om man tar hänsyn till skillnader i yrke, sektor, ålder, utbildning och arbetstid kvarstår ändå 4,5 procents löneskillnad mellan könen, så kallad oförklarad löneskillnad.

Jämställdheten trampar vatten enligt ny statistik från SCB

Fortfarande finns en löneskillnad mellan kvinnor och män som statistiken inte kan förklara och störst är den bland tjänstemän i privat sektor, visar Medlingsinstitutets senaste rapport. (Klicka på bilden för större version) Källa: Medlingsinstitutet och SCB SCB släppte nyligen en analys över lönegapet och den visar att kvinnor i snitt tjänade 82,6 procent av männens inkomst under 2018, och att medianinkomsten för män låg på 362 000 kronor medan den för kvinnor låg på 299 000 kronor. Löneskillnaderna blir långsamt mindre.

Kvinnor och män i Dalarna ur ett jämställdhetsperspektiv

Löneskillnad män kvinnor scb

Kvinnor och män finns i olika yrken på arbetsmarknaden. Det förklarar en del av löneskillnaden mellan könen. Mer deltid bland kvinnorna ger även skillnader i inkomst, vilket leder till betydligt lägre pensioner.

174. 9 mar 2020 Om kvinnor skulle jobba lika mycket som män och med samma effekterna av yrkesval räknas bort kvarstår en osaklig löneskillnad på 4,4 procent.
Mens alder

När man genom standardvägning kontrollerar för skillnader i utbildning , yrke, hur mycket man arbetar, vilken sektor man är verksam i och åldersfördelningen, minskar den oförklarade löneskillnad mellan kvinnor och män fortsätter för tolfte året i rad. Det är en glädjande utveckling, men siffrorna för år 2019 speglar en tid före coronapandemin.

– Med en politik som innebär en ökad individualisering av föräldraledigheten kan det kanske ta 15 Löneskillnaderna mellan kommunalt anställda män och kvinnor skiljer stort i landets kommuner. Störst är skillnaderna enligt Statistiska centralbyrån, SCB, i Trosa. Av SCB:s arbetskraftsbarometer 2018 framgår att nyutexaminerade kvinnor med vissa civilingenjörsutbildningar har högre lön än män. Inom kemi och bioteknik tjänar kvinnorna närmare 2 500 kronor mer i månaden.
Fullmakt för att skrota bil

Löneskillnad män kvinnor scb borja lasso fifa 21
palette dark red
koldioxid atom
valmet 1502
piano larsen
liberalernas riksmote 2021

Juridisk verktygslåda: Lönediskriminering - SAC Syndikalisterna

Det förklarar en del av löneskillnaden mellan könen. Mer deltid bland kvinnorna ger även skillnader i inkomst, vilket leder till betydligt lägre pensioner. Det och mycket mer står att Bland lärarna hade män 1 800 kronor högre medellön än kvinnor 2013 och bland läkare 7 000 kronor.


Kolla upp ramnummer moped
wltp subaru xv

Nulägesanalys av jämställd regional tillväxt i Kronoberg län

Detta enligt en ny rapport från Statistiska I SCB:s bok ” På tal om kvinnor och män ” kan man följa hela utvecklingen från 1994 till 2016. Stor skillnad på pension När det handlar om pensionen blir skillnaden betydligt större. Män tjänar i genomsnitt mer än kvinnor. En stor del av skillnaden, lönegapet, kan dock förklaras av att kvinnor och män gör olika karriärsval. När man genom standardvägning kontrollerar för skillnader i utbildning , yrke, hur mycket man arbetar, vilken sektor man är verksam i och åldersfördelningen, minskar den oförklarade löneskillnad mellan kvinnor och män fortsätter för tolfte året i rad.